Öppna ärende


Det du inte kan hitta en lösning på i vår kunskapsdatabas kan du få hjälp med genom att kontakta oss. Välj den avdelning som passar bäst från listan under och skicka in ditt ärende.


 Sales

All Pre-sales inquiries should be posted here

 Support

All kind of support issues handled here

 Billing

All billing related issues are handled here

 Abuse

Abuse complaints should be registered here