פתיחת פנייה


אם אינכם יכולים למצוא מענה לפנייתכם במאגר המידע שלנו – אתם יכולים לפתוח פניה למחלקה המתאימה להלן:


 Sales

All Pre-sales inquiries should be posted here

 Support

All kind of support issues handled here

 Billing

All billing related issues are handled here

 Abuse

Abuse complaints should be registered here